AIO+

 

AIO+

  • 產品規格

    容量:50ML

    產地:日本

  • 產品介紹

    日本最新世代結晶鍍膜,一次性施工產品性能提升版鍍膜,能在漆面形成類似玻璃的防護。

羽潔實業有限公司 Yi Jeh Co., Ltd.

Tel: +886-2-8647-5648 / Fax: +886-2-8647-6426

 

E-Mail: mocglym@yahoo.com.tw / luxcoating@gmail.com

© Q-GLYM 2008 All rights reserved.